Forlaget Sela

Solbuen 18 • 3400 Hillerød • tlf. 4824 9515 • Mail

Forside Orgel Blandet kor Diverse Info Bestilling

S 1106

- Rytmeœgget - 30 børnesange

Materiale til den elementœre musikundervis-
ning på musikskoler, i børnehaver, folkeskoler
og lign.
Heftet indeholder bl.a. sanglege, årstidssange
og sange velegnet til elementœrt sammenspil.

"FOLKESKOLEN" skrev:
"...det bœrer prœg af at vœre autentisk...
...Jeg synes, det er en perle."


Tekst og Musik af Thomas Munch
Pris kr. 100,-
Format: A4 - 40 sider
ISMN 706753-32-4

S 1106
S 1106